Hydra des Zorns / Hidra e mllefit
Shaip Beqiri

Hydra des Zorns / Hidra e mllefit

Gedichte Albanisch und Deutsch

Übersetzt von Hans-Joachim Lanksch

128 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag,
März 2014
SFr. 38.–, 38.– €
sofort lieferbar
978-3-85791-733-2

per Post bestellen

     

Shaip Beqiris erster Gedichtband erschien 1976. Seine Lyrik setzt sich von Anfang an von der Poetik der Versteinerung und der zum Verstummen neigenden lapidaren Erstarrung seiner Vorgänger ab. Sie spricht stattdessen – bei aller Ökonomie der Ausdrucksmittel – in zumeist düsteren Bildern mit frei assoziierten Metaphern, was ihm von der offiziösen Literaturkritik seines Landes den Vorwurf des 'Surrealismus' einbrachte. Shaip Beqiri beschränkt sich nicht auf die tradierten kollektiven nationalen Themen (Kosova und die Geschicke des albanischen Volkes), sondern artikuliert insbesondere persönliche und universale Themen und Befindlichkeiten. Bis heute hat er sich die Eigenständigkeit seiner poetischen Sprache bewahrt. Er ist ein Klassiker der literarischen Moderne seiner Nationalliteratur. Der Gedichtband 'Hydra des Zorns / Hidra e Mllefit' versammelt sowohl Gedichte, die nach seiner Emigration in die Schweiz entstanden, als auch Texte, die er noch in Kosova schrieb.

Shaip Beqiri
© Dominique Meienberg

Shaip Beqiri

Shaip Beqiri, geboren 1954 in Gllamnik, Kosova, studierte albanische Literatur und Sprache in Prishtina, arbeitete siebzehn Jahre als Kulturredaktor und Herausgeber in Kosova. Seit 1995 in der Schweiz, wohnt in Ostermundigen bei Bern. Beqiri hat auf Albanisch mehrere Gedichtbände veröffentlicht.

mehr...

Hans-Joachim Lanksch

Hans-Joachim Lanksch

Hans-Joachim Lanksch, geboren 1943 in Braunschweig, Deutschland, studierte Slawische und Balkanphilologie, Volkskunde und Albanologie. Lebt in München als Übersetzer für Albanisch, Slowenisch und Serbisch.

Aus dem Albanischen übersetzte er Bücher von Martin Camaj, Kasëm Trebeshina, Azem Shkreli, Ali Podrimja und Vaxhid Xhelili. In Zeitschriften und Anthologien veröffentlichte er Lyrikübersetzungen von Lasgush Poradeci, Mimoza Ahmeti, Primo Shllaku, Jamarbër Marko, Luljeta Lleshanaku, Visar Zhiti, Ledia Dushi, Kate Xukaro, Din Mehmeti, Adem Gajtani, Fahredin Gunga, Rrahman Dedaj, Mirko Gashi, Eqrem Basha, Edi Shukriu, Flora Brovina, Shaip Beqiri u.a. sowie Prosa von Elvira Dones und Anton Pashku. 1999 erhielt er den Nikolaus-Lenau-Preis der Künstlergilde Esslingen.

mehr...

Ankthi | Alptraum

Ankthi

Unë nuk kam si të habitem
Me habinë tënde mashtruese
Kur katërçipërisht horizontit
Të afrohet buçitja shurdhuese
Diku ndërmjet resh të buzëqesh
Ëndrra që lëkurën tënde mvesh
Ti nis kujton lumin fushën malin
Dasmën tënde ditën e parë të vjeshtës
Pamjen e vendlindjes nga maja e plepit
Dhe bjeshkën prapa së cilës mbaron përralla

 

Alptraum

Ich kann mich nicht wundern
Über dein trügerisches Staunen
Wenn von allen Seiten des Horizonts
Ohrenbetäubendes Brausen auf dich zudröhnt
Irgendwo zwischen Wolken lächelt dir
Der Traum der sich deine Haut anzieht
Du beginnst an den Fluss zu denken an das Tal den Berg
Deine Hochzeit den ersten Herbsttag
Wie dein Dorf aussieht von der Spitze der Pappel
Und die Alp hinter der das Märchen endet

Auszug aus dem Nachwort von Hans-Joachim Lanksch

Pasthënie

Poeti shqiptar Shaip Beqiri i përket një letërsie të re nga mosha. Libri i parë në gjuhën shqipe, një përkthim i pjesërishëm i Missale (Meshari kishës katolike), daton nga viti 1555. Përpara kësaj kishte – si në vendet e tjera të Europës juglindore të sunduara afro 500 vite nga Perandoria otomane – tradita lirike dhe epike gojore. Pas kësaj, në territorin e sotëm të Shqipërisë dhe tek arbëreshët (shqiptarët e ikur para pushtimit otoman për në jugun e Italisë) zhvilloheshin shkrime fetare dhe të tjera. Letërsia e mirëfilltë në këto vise zuri të zhvillohej vetëm në vazhdën e lëvizjes kombëtare të shekullit XIX, zhvillim ky që zuri rrënjë në Kosovë vetëm një shekull më vonë, domethënë pas LDBsë. Qysh në vitet e 60-ta letërsia e re shqiptare e Kosovës shenjoi një lulëzim që ishte i papritur për fillimin e një letërsie.

Shaip Beqiri u lind në vitin 1954 në Gllamnik të Kosovës. Pas studimeve për gjuhë-letërsi shqipe ka punuar redaktor kulture në shtyp. Prej vitit 1995 jeton në Zvicër ku shpëtoi nga përndjekja politike. Edhe këtu punoi gazetar e redaktor kulture. Vëllimi i tij i parë poetik e pa dritën e botimit më 1976, kur në poezinë shqipe të Kosovës mbizotëronin ngjeshja dhe reduktimi i skajshëm. Poezia e Beqirit që nga fillimi dallohet nga poetika e ngurosjes dhe lapidarizmit që priret nga nemitja sikundër e kultivonin pararendësit e tij. Në vend të kësaj, poezia e tij flet – me gjithë ekonominë e mjeteve shprehëse – me imazhe më së shumti të zymta dhe me metafora asociacionesh të lira, gjë për të cilën kritika gjysmëzyrtare letrare e Kosovës e qortonte si «surealizëm». Që nga fillimi Beqiri nuk kufizohet në tema kolektive, kombëtare (Kosova dhe fati i popullit shqiptar), por artikulon veçanërisht tema dhe gjendje personale dhe universale. Kritiku letrar Ibrahim Rugova (këtej njihet më tepër si politikan) tha për Beqirin se «poezia e tij na flet me një seriozitet klasik mbi çështjet moderne të ekzistencës». Që nga fillimi zëri poetik i Beqirit është individual dhe i pandikuar nga modat e mainstream-it letrar. Ai veçanërisht i është shmangur ndikimit të poezisë së poetit rumun serbishtshkrues Vasko Popa, ndikimit të të cilit i ishte nënshtruar lirika shqiptare e Kosovës në vitet e 60-ta dhe 70-ta. Gjithë deri sot Shaip Beqiri Beqiris dichterische Stimme ist vom Beginn an individuell und e ruan mëvetësinë e gjuhës së tij poetike. Ai është një klasik i modernës letrare të letërsisë së vet kombëtare.

Klanet letrare të lakonikëve të viteve të 60-ta deri në ato të 80-ta dhe të pasardhësve të tyre në përmasë të madhe e kanë injoruar dhe vazhdojnë ta injorojnë Shaip Beqirin. Edhe antologjistët kishin dhe kanë zakon të mos e përfshijnë atë, këtu hyn edhe poeti Ali Podrimja, i njohur edhe jashtë Kosovës. Ky njohës i mirë i letërsisë shqiptare të Kosovës arriti ta «harronte » Beqirin në gjithsej tri antologji të tij. Poezia e Beqirit u përkthye në gjuhët serbokroate, gjermane dhe angleze.

Vëllimi „Hidra e mllefit» përfshin poezi që Beqiri i ka shkruar pas mërgimit në Zvicër dhe poezi të mëhershme shkruar në Kosovë.

Hans-Joachim Lanksch

 


Nachwort

Der albanische Lyriker Shaip Beqiri gehört einer jungen Literatur an. Das erste Buch in albanischer Sprache, eine Teilübersetzung des Missale Romanum, datiert aus dem Jahr 1555. Davor gab es – wie in anderen Ländern Südosteuropas, die rund fünfhundert Jahre zum Osmanischen Reich gehörten – lyrische und epische orale Traditionen, danach entwickelte sich im Bereich des heutigen Albanien und bei den Arbëresh (vor der osmanischen Eroberung nach Süditalien geflohene Albaner) religiöses und sonstiges Schrifttum. Genuine Literatur begann sich dort erst im Zug der Nationalbewegung des 19. Jahrhunderts zu entwickeln. Diese Entwicklung setzte im Kosovo (albanisch: Kosova) erst ein Jahrhundert später, nach dem Zweiten Weltkrieg, ein. Bereits in den Sechzigerjahren verzeichnete die junge kosovo-albanische Literatur eine Blüte, die man nicht am Anfang einer Literatur erwarten würde.

Shaip Beqiri wurde 1954 in Gllamnik im Kosovo geboren. Nach einem Studium der albanischen Sprache und Literatur arbeitete er als Kulturredaktor. Seit 1995 lebt er in der Schweiz, wo er sich vor politischer Verfolgung in Sicherheit brachte. Auch hier arbeitete er als Kulturjournalist. Sein erster Gedichtband erschien 1976, als radikale Verknappung und Reduktion den Ton in der kosovo-albanischen Lyrik angaben. Beqiris Lyrik setzt sich von Anfang an von der Poetik der Versteinerung und der zum Verstummen neigenden lapidaren Erstarrung seiner Vorgänger ab. Seine Lyrik spricht stattdessen – bei aller Ökonomie der Ausdrucksmittel – in zumeist düsteren Bildern mit frei assoziierten Metaphern, was ihm von der offiziösen Literaturkritik seines Landes den Vorwurf des «Surrealismus» einbrachte. Beqiri beschränkt sich nicht auf kollektive, nationale Themen (Kosovo und die Geschicke des albanischen Volkes), sondern artikuliert insbesondere persönliche und universale Themen und Befindlichkeiten. Der Literaturkritiker Ibrahim Rugova (hier eher als Politiker bekannt geworden) bezeichnete ihn zu Recht als Autor, «dessen Lyrik mit klassischer Ernsthaftigkeit von modernen Fragen der Existenz» spricht. unbeeinflusst von Moden des literarischen Mainstreams, insbesondere hat er sich dem Einfluss der Lyrik des serbisch-schreibenden rumänischen Dichters Vasko Popa entzogen, dem die kosovo-albanische Lyrik in den Sechziger- und Siebzigerjahren unterlag. Bis heute hat sich Shaip Beqiri die Eigenständigkeit seiner poetischen Sprache bewahrt. Er ist ein Klassiker der literarischen Moderne seiner Nationalliteratur.

Vom kosovarischen Literatur-Establishment der Lakoniker der Sechziger- bis Achtzigerjahre und ihrer Nachfolger wurde und wird Shaip Beqiri weitgehend ignoriert. Auch Anthologisten pflegten und pflegen ihn zu übersehen, bis hin zu dem auch ausserhalb des Kosovo bekannt gewordenen Lyriker Ali Podrimja, einem ausgewiesenen Kenner der kosovo-albanischen Literatur, der in insgesamt drei Anthologien Beqiri «vergass». Beqiris Lyrik wurde ins Serbokroatische, Deutsche und Englische übersetzt.

Der Gedichtband «Hydra des Zorns» versammelt sowohl Gedichte, die nach seiner Emigration in die Schweiz entstanden, als auch Texte, die er noch im Kosovo schrieb.

Hans-Joachim Lanksch

WOZ Literatur, 22. Mai 2014
St. Galler Tagblatt, 17. Juli 2014

«Der kosovarische Dichter Shaip Beqiri wählt für seinen neuen auf Albanisch und Deutsch publizierten Gedichtband den Titel ‹Hydra des Zorns. Hidra e Mllefit›, um von den traumatischen Dingen zu berichten, die sich im Kosovo in den letzten Jahrzehnten ereignet haben. Metaphernreich, ja überbordend lesen sich seine Gedichte geradezu als lyrische Historiografie voller Anspielung und Verweise.» WOZ Literatur
Captcha

Ihre Meinung ist uns wichtig. Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit und teilen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Buch mit. Alle Rückmeldungen werden auch an den Autoren oder die Autorin weitergeleitet. Herzlichen Dank.